Adunarea Generală

Adunarea Generală este forul de conducere al Centrului Local care implementează obiectivele strategice ale ONCR la nivel local.

Adunarea Generală se convoacă în sesiune ordinară anuală în luna martie, sau în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie. La aceste adunări participă, cu drept de vot, toţi membrii centrului care au împlinit vârsta de 16 ani, au depus promisiunea şi au cotizaţia plătită la zi.

 

Prima Adunare Generală a Centrului Local Cabana Scout a avut loc în data de 6 septembrie 2014.

Ultima Adunare Generală a Centrului Local Cabana Scout a avut loc în data de 14 martie 2015.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *